xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
Lansare site MACSB

În Muzeul de Artă Comparată din Sîngeorz-Băi, existenţialul primeşte un sens prin toate sferele artei nimic nu este inutil şi totul este recuperat prin transformare în producţii viitoare, ca o liberă sinteză a esenţelor artistice. Substanţele invizibile ale moştenirii formale se coagulează în plastica comparativă a "muzeului creaţie", urzit cu migală de Maxim Dumitraş.

Forţa acestui concept devine posibilă pe adresa www.macsb.ro