xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
FORMĂ ȘI DIALOG - AUGUST 2018

FORMA SI DIALOG-GEORGE CERNAT,pictura

Intimitatea poate fi de nenumărate feluri, aceasta este prima lecţie a expoziţiei artistului George Cernat ce va avea loc la Muzeul de Artă Comparată Sângeorz- Băi,vineri 10 august ora 18,sub egida Complexului Muzeal Bistrita-Nasaud. Suntem obișnuiți să ne gândim la intimitate într-un mod dualist, constructiv sau distructiv, ce se reduce, în principal, doar la relaţiile cu ceilalţi. Însă, George Cernat ne arată multiplele faţe, de la intimitatea emoţională – cea împărtăşită cu subiecţii, apropiaţii, sub forma gândurilor, dorinţelor, sentimentelor la cea fizică – în care atingerea este proiectată de către artist asupra personajului prin culoare, prin lumină, prin tuşele blânde, ori cea intelectuală – înţelegerea evoluţiei. De fapt, George Cernat scrie povestea umanităţii prin propriile repere existenţiale. În această plăsmuire există doar seninătate, evoluţia se desfăşoară pe capitole ale existenţei, chipurile fiind direcţii şi stâlpi pe drumul asumării unui destin. Mai mult decât pretexte pentru a articula esenţa, fiecare personaj aduce cu sine nu doar înfăţişarea, trupul şi greutate, ci dispoziţia, umbra şi lumina sa. În candiditatea copilului pentru care universul stă în cele zece degete pe care le tot numără, stă răspunsul şi cheia de citire a expoziţiei. Lumea văzută astfel este cea a descoperirilor fără vanitate, a inocenţei şi a purităţii, a onestităţii şi a căldurii. Un act curajos, în sinceritatea sa, de a ne introduce într-un univers atât de intim încât, pe alocuri, te încearcă senzaţia că ai trage cu ochiul la o lume care nu este a ta, dar pe care ţi-ai dori-o pentru valorile pe care ţi le reaminteşte. Maria Bilașevschi-critic de arta