xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
FORMĂ ȘI DIALOG - NOIEMBRIE 2017


„Formă și Dialog” cu Dalina Bădescu și Pavel Șușară Joi, 30 noiembrie 2017, sub egida Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, la Muzeul de Artă Comparată din orașul Sângeorz-Băi, condus de sculptorul Maxim Dumitraș, recent câștigătorul Marelui Premiu „Constantin Brâncuși – 2017”, a avut loc vernisajul expoziției de pictură „EKG” a artistei plastice Dalina Bădescu, prezentată de criticul de artă Pavel Șușară și lansarea cărții acestuia, „Sissi” (București, Ed. Tracus Arte, 2011). Absolventă a Facultății de Istorie (specialitatea istoria artei) din București, dar și ingineră geodeză, doctorandă în istorie, Dalina Bădescu, craioveancă la origine, este expertă evaluatoare în cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor din România și a Corpului Experților Tehnici din România. Între 2011-2012, a fost designer-identitate vizuală a Festivalului Internațional de Teatru SHAKESPEARE, ediția a VIII-a, Craiova-București, iar între 2014-2015 a participat la proiectul mail-art al Universității Naționale de Arte în colaborare cu Facultatea de Filozofie și Facultatea de Istorie din București; de asemenea, colaborează cu studii de specialitate la revista de artă „Forma”. Merită subliniat faptul că Dalina Bădescu a publicat și o carte, intitulată tot „EKG” (București, Ed. Tracus Arte, 2016), cu o prefață de prof. univ. dr. Eduard Apetrei și o postfață semnată de Pavel Șușară, care cuprinde poemele scrise (în română și engleză) pe versoul tablourilor din expoziție. Printre altele, Pavel Șușară spunea despre tablourile expuse: „Dalina Bădescu a identificat, asemenea unui fizician în căutare de noi universuri, o a treia realitate, o lume de graniță, care nu se găsește cu totul nici în afara noastră, în lumea palpabilă și tridimensională, dar nici în lumea lăuntrică, în imponderabilele sufletești sau în faptele de conștiință, ci la joncțiunea tehnologiei cu semnele noastre vitale, cu pulsațiile ființei noastre misterioase și abisale”. Pavel Șușară este născut în localitatea grănicerească Bănia, din jud. Caraș-Severin. Este critic, istoric de artă, poet, publicist, cercetător de istorie a artei la Institutul de Istoria Artei de pe lângă Academia Română. A debutat cu poezie în „Almanahul literar”/ 1978, iar cu texte despre artă în revista „Arta”/ 1982. A publicat cea mai importantă monografie dedicată pictorului Corneliu Baba (în franceză, la Paris, în 2011, și în română, la București, în 2013). Este membru al U.S.R., U.A.P. și al Asociației Internaționale a Criticilor de Artă. A colaborat la revistele: „Luceafărul”, „Contrapunct”, „România literară”, „22”, „Dilema”, „Apostrof”, „Avantaje”, „Ianus”, „Observatorul cultural”, „Acolada” etc. Între 1993-2001, a colaborat permanent la „Europa liberă” cu rubrica de cronica plastică. La T.V.R. Cultural a realizat emisiunea „Lentila de contact”. Este președintele Asociației Experților și Evaluatorilor de Artă din România. A publicat șapte volume de poeme, unul de proză scurtă și un volum de cronici de televiziune. A luat numeroase premii din partea U.A.P., dar și al Fundației „Cella Delavrancea”. În 2002, a înființat galeria de artă LUCHIAN 12, cu expoziții din pictori români și străini, iar în 2005 a înființat Casa de Licitație „Pogany”. „Scrisoarea de dragoste, plină de speranță și de disperare”, scrisă la Viena „nemuritoarei sale iubite, Sisi, Împărăteasă a Austriei și Regină a Ungariei”, este un pretext al autorului de căutare a unui model ideal în iubire, fie el și virtual. Menționăm că prezentarea celor două personalități a fost făcută de scriitorul Icu Crăciun. Dan Dogaru