xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
FORMĂ ȘI DIALOG - IANUARIE 2023

ANDEZIT 10,2023

„Formă şi dialog” – 28 ianuarie 2023 Muzeul de Artă Comparată Sângeorz-Băi Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, sub egida Consiliului Județean Bistrița–Năsăud, a Complexului Muzeal Bistrița–Năsăud şi în parteneriat cu Biblioteca Județeană ,,George Coșbuc” Bistrița-Năsăud, la Muzeul de Artă Comparată Sângeorz-Băi a avut loc, începând cu ora 17, o nouă ediţie „Formă şi dialog”. În prima parte a evenimentului s-a vernisat expoziția de sculptură ,,Andezit 10”, cu lucrări in andezit ale artiştilor Ilie Bostan, Vlad Ciobanu, Maxim Dumitraș, Petre Virgil Mogoșanu, Ana-Maria Negară, Bogdan Pelmuș, Ioan Pop-Vereta, Marcel Stanciu, Florin Strejac şi Constantin Țînteanu. Expoziţia, avându-l curator pe artistul Maxim Dumitraş, a fost prezentată de istoricul de artă, dr. Vasile Duda. Astfel piatra poate fi strălucitoare dacă e şlefuită aşa cum se cuvine. frumuseţea fiind desoperită într-o relaţie dintre părţi şi întreg sau într-o relaţie dintre plinuri şi goluri, suprafeţele conturate atât cu materia primă, cât şi cu aerul care le înconjoară. Materialitatea este astfel învinsă, piatra putând să treacă dincolo de această stare a ei care o caracterizează, ajungând să sugereze zborul, transparenţa, imponderabilitatea, ceea ce înseamnă că munca artistului a făcut-o să-şi depăşească propriile posibilităţi, să devină artă, să fie dincolo de aparenţă. În cea de-a doua parte a întâlnirii s-a desfăşurat conferința ,,Sergiu Al-George - Însemnele unei biografii de excepție”, susţinută de dl. Ioan Pintea, managerul Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud. Au fost prezentate atât biografia acestui medic care a făcut multe inovaţii în acest domeniu, cât si volumele sale. Sergiu Al-George (1922 – 1981), cu origini în Sângeorz-Băi, a fost un intelectual de mare valoare, un autor fascinant, un traducător şi un eseist de excepţie. Provenind dintr-o famile de intelectuali în care tătăl său, Vasile Al-George, şi unchiul lui, Ion Al-George, au fost scriitori, poeţi, publicişti, acesta fiind şi un important indianist, împărtăşind în volumele sale cunoştinţele lui faţă de lumea Indiei şi valorile mistice de aici, fiind nu doar teoretician, ci şi trăitor în asimilarea acestor valori, vorbind despre Brâncuşi, Eliade, Blaga, Eminescu, toţi aşezaţi în orizontul acesta al credinţelor orientale. Nu se poate uita nici faptul că Sergiu Al-George a fost şi deţinut politic, fiind coleg de celulă cu N. Steinhardt. O parte din convorbirile sau scrisorile celor doi, alături de alte mărturii sau fotografii au fost cuprinse în volumul omagial apărut anul trecut, ,,Centenar Sergiu Al-George”, colecţia Clasica 8 (volum sub îngrijirea Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud, coordonator colecţie Ioan Pintea), exemplare din acest volum fiind oferite publicului care a fost prezent, preconizându-se ca nouă bibliotecă din Sângeorz-Băi să poarte numele acestui mare intelectual. Un eveniment cultural deosebit! Evenimentul a avut loc la Muzeul de Artă Comparată Sângeorz-Băi,