xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
FORMĂ ȘI DIALOG - SEPTEMBRIE 2018

FORMĂ ȘI DIALOG-septembrie 2018

O nouă ediție FORMĂ ȘI DIALOG la Sângeorz-Băi Joi, 27 septembrie 2018, în prezența unui numeros public, la Muzeul de Artă Comparată din Sângeorz-Băi a avut loc proiectul pe luna septembrie FORMĂ ȘI DIALOG. In prima parte,a fost vernisata expozitia de pictura și obiect ,,ÎNTREBARE / ÎNTRE-BARE” a artistului Vasile Rață, originar din Republica Moldova, absolvent al Academiei de Arte din București, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Despre creația artistului a vorbit cu competență criticul și istoricul de artă Vasile Duda, doctorand în istoria artei, care i-a apreciat valoarea estetică și simbolică a lucrărilor expuse pe simezele muzeului. Vasile Rață este un umanist al timpurilor noastre, este un elocvent homo universalis, care vrea să ințeleagă și să exprime tot ceea ce descoperă în comportamentul semenilor săi. Se revoltă în fața superficialității exprimată prin comoditate, dar învârte acest conținut al lumii noi între degete, ca pe un creion care hașurează între plinuri și goluri, între sens și nonsens, între rațiune și intuiție, înre realitate și suprarealitate. În partea a doua, criticul și istoricul Iacob Naroș (specialist în viața și opera lui Rebreanu) și-a lansat o nouă carte, de data aceasta de memorialistică, intitulată „Panoramic Măierean”, cu subtitlul „Micromonografie sentimentală” (Ed. Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018). Acest volum a fost prezentat de scriitorul Icu Crăciun. Au mai luat cuvântul dr. Gheorghe Pleș, Liviu Păiuș, directorul publicației „Cetatea Rodnei”, și Ilie Hoza, redactor la revista „Cuibul visurilor”. După ce a vorbit despre geneza cărții sale, autorul a oferit autografe celor prezenți. Dan Dogaru