xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
Centrul de informare

Centru de informare a artelor vizuale contemporane

- acest centru conţine informaţii despre arta plastică contemporană, fiind structurat în arhive documentare, clasificate pe criterii specifice, după nume de artist, locaţie, tematic, pe subiecte etc.

- fototeca - clişee, imagini după lucrări, secvenţe din expoziţii şi simpozioane.

- videoteca - colecţia de casete video şi multimedia – filme de artă, prezentări de colecţii de artă, site-uri ale artiştilor.

-biblioteca de artă este formată din dicţionare de artă, enciclopedii, albume de artă.

Muzeul acordă o atenţie specială dezvoltării fondului de carte din biblioteca proprie, astfel ca aceasta să devină instrument de studiu şi cercetare a artelor vizuale.