xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
FORMĂ ŞI DIALOG - FEBRUARIE 2010

Vineri, 12 februarie 2010, începând cu ora 18.00 a avut loc la Muzeul de Artă Comparată din Sîngeorz-Băi prima întâlnire din acest an în cadrul proiectului FORMĂ ŞI DIALOG. Programul a cuprins lansarea cărţii Ieromonahul Ioachim Bâznog din Sîngeorz-Băi, de Alexandru Dărăban, carte apărută la editura Charmides în 2010, cu sprijinul Consiliului Local al Oraşului Sîngeorz-Băi. În prezenţa unui numeros public, autorul cărţii a vorbit despre ce l-a determinat să scrie această importantă contribuţie la cunoaşterea ortodoxiei sîngeorzene şi nu numai.

Seara s-a incheiat cu proiecţia filmului documentar ArtForest (Dosu Gîrciului) 2009, un film care surprinde momente relevante ale simpozionului de land art care a avut loc anul trecut, la Sîngeorz-Băi.

Partenerii proiectului Formă şi Dialog sunt Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, Casa de Cultură şi Primăria oraşului Sîngeorz-Băi.